arrow

Tropical Dent

Kukurydza jest gatunkiem uprawnym, u którego efekt heterozji przejawiający się zwyżką plonu jest u mieszańców bardzo wyraźny. To dlatego dziś, niemal w 100% materiał siewny kukurydzy stanową właśnie odmiany mieszańcowe (F1).

W ujęciu wieloletnim szacuje się, że zwyżka plonu ziarna wynosi 1q na rok. Jest to niespotykana u innych gatunków progresja plonowania

Aby efekt heterozji był jak największy, konieczny jest wybór odległych genetyczne komponentów rodzicielskich mieszańca. Im większy jest dystans genetyczny między krzyżowanymi komponentami tym większą heterozję przejawiają mieszańce.

Hodowla kukurydzy skupia się na poszukiwaniu nowych – odmiennych od dotychczas znanych źródeł genetycznych umożliwiających ciągłą poprawę cech ilościowych u nowych odmian.

Prowadzone przez EURALIS prace badawcze i hodowlane, wspomagane wykorzystaniem najnowocześniejszych technik genetyki molekularnej zaowocowały wyselekcjonowaniem unikalnego źródła genetyki do wyprowadzania nowych odmian kukurydzy nazwanych „Tropical Dent®”.

Grupa Tropical Dent® dzięki dużemu dystansowi genetycznemu w stosunku do dotychczas znanych materiałów wyjściowych wykorzystywanych w hodowli kukurydzy, charakteryzuje się bardzo wyraźnym efektem heterozji przejawiającym się zwyżką plonu ziarna, stabilnością plonowania oraz szybkim oddawaniem wody z ziarna zarówno podczas dojrzewania na polu jak i przy dosuszaniu.

Szybkość dojrzewania i dosychania ziarna otwiera kukurydzy ziarnowej nowe perspektywy do uprawy w rejonach o mniej sprzyjających warunkach klimatycznych jak np. Polska północna.

Mieszańce „Tropical Dent®” posiadają ziarno zbliżone morfologicznie do typu „flint” – ziarniaki są okrągłe o charakterystycznym dla europejskich flintów żółto–pomarańczowym kolorze. Jednak proces dojrzewania i oddawania wody przez ziarno jest bardzo szybki – tak jak ma to miejsce u odmian z grupy „dent”.

Odmiany „Tropical Dent®” mają swoich przedstawicieli we wszystkich grupach wczesności kukurydzy ziarnowej w Polsce.

  • Grupa 1 FAO 200-220: ES Abakus, ES Combi, ES Palazzo, ES Zizou
  • Grupa 2 FAO 230-250: ES Asteroid, ES Cirrius, ES Cockpit, ES Concord, ES Constellation, ES Meteorit, ES Zorion
  • Grupa 3 FAO 260-300: ES Carmen, ES Cubus, ES Gallery

Nowe kreacje odmianowe są obecnie na etapie badań hodowlanych oraz rejestrowych. W najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych nowości odmianowych EURALIS firmowanych znakiem „Tropical Dent®”.

EURALIS TV

Tutaj znajdują się wszystkie filmy internetowego kanału EURALIS TV

Promocje

Aktualne promcje

Agro Info

Porady dotyczące uprawy

Do pobrania

Materiały informacyjne do pobrania