arrow

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe – aktualne wyniki za rok 2016.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń  w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Wyniki PDO 2016 – grupa średniowczesna

Wyniki PDO 2016 – grupa średniopóźna