arrow

FARMSTAR – kosmiczna technologia dla wysokich plonów.

Obecny sezon wegetacyjny rzepaku jest drugim, w którym usługa FARMSTAR jest oficjalnie oferowana rolnikom. Program w swoim założeniu jest bardzo prosty – przy połączeniu zaawansowanej technologii z najnowszą wiedzą agrotechniczną, wspierane są decyzje nawozowe w rzepaku ozimym.

Usługa będąca efektem wieloletniej współpracy z instytucjami branżowymi (Arvalis, Terres Inovia) i firmą AIRBUS – światowym liderem w dziedzinie technik obrazowania satelitarnego, ma na celu umożliwienie rolnikowi precyzyjne monitorowanie stanu plantacji rzepaku w krytycznych okresach przed podaniem nawozów azotowych.

Najważniejsze aspekty przemawiające za szerokim wykorzystaniem usługi FARMSTAR to:

  1. WYDAJNOŚĆ – nawożenie azotowe zastosowane zostaje w odpowiedniej dawce i terminie, co jest kluczowym czynnikiem do osiągnięcia wysokiego plonu nasion.
  2. OPŁACALNOŚĆ – zmniejszanie zużycia nawozów bez ograniczenia potencjału plonowania.
  3. DOSTĘPNOŚĆ – zalecenia, szczególnie przy wykorzystaniu rozsiewaczy dawkowaniem opartym o konsole GPS, przekazywane są w formacie „gotowym do użycia”
  4. WSPARCIE – osoby zarządzające projektem oraz nasi przedstawiciele regionalni są blisko rolników, oferując wymaganą pomoc we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań
  5. EKOLOGIA – wprowadzając na plantację tylko niezbędną ilość nawozu dbamy również o środowisko nie obciążając go nadmierną ilością biogenów

Staranne dopasowanie modelu rozwoju biomasy do sytemu teledetekcji opartego na dużo większej niż standardowo (w systemie NDVI) ilości pasm świetlnych – niweluje konieczność dodatkowego wykonywania pomiarów biomasy do ustalenia wielkości dawki azotu co znacząco usprawnia i przyspiesza decyzję.

Dzięki temu, że każde obrazowanie pola wykonane w usłudze FARMSTAR dostarcza najnowszych i bardzo precyzyjnych informacji o plantacji, jesteśmy w stanie implementować te dane niemal natychmiast w bardzo dokładne rozwiązanie nawozowe dostarczane do rolnika. Obraz satelitarny wychwytuje nawet najdrobniejsze różnice w rozwoju roślin w obrębie pola co sprawia, że zalecana dawka azotu jest dopasowana lokalnie w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania.

Projekt FARMSTAR dedykowany jest dla rolników wykorzystujących systemy nawożenia w oparciu o systemy GPS, ale zalecenia są konstruowane tak, aby ich wdrożenie było możliwe również przy wykorzystaniu manualnego sterowania rozsiewaczem.

W bieżącym sezonie projekt FARMSTAR z sukcesem został wdrożony do obsługi 140 plantacji rzepaku w niemal 60 gospodarstwach na powierzchni bliskiej 5500 ha. Daje to duże możliwości rozwoju na przyszły sezon, aby przy wykorzystaniu genetyki z hodowli EURALIS wraz ze wsparciem technologicznym dać rolnikom szansę na wysoki zysk.