Warunki pogodowe oraz wczesności (liczba FAO) odmian – znacząco różnicują plony kukurydzy w poszczególnych latach. O ile z doborem wczesności odmiany rolnicy nie miewają żadnych problemów (dobór zależny jest od rejonu zamieszkania), to wybór odmiany bywa zadaniem wymagającym głębszego zastanowienia. Jedną z ważniejszych cech decydujących o wyborze odmiany kukurydzy jest stabilność plonowania, a więc odmiany, które „nie poddają się” nawet w niesprzyjających latach bywają kluczem do sukcesu. Przykładem może być rok 2018, który pokazał, że mimo suszy, możemy zebrać plon kukurydzy o wilgotności ziarna poniżej 20% (przy plonach nawet powyżej 12 t/ha). O wysokości plonów ziarna w minionym sezonie zadecydowały opady deszczu w tzw. okresie krytycznym dla kukurydzy, czyli podczas kwitnienia i początku nalewania ziarna. Najkorzystniejszymi dla plonowania kukurydzy są lata ciepłe o wysokiej sumie opadów. W 2018 roku susza dotknęła obszar niemal całej Europy, znacząco obniżając średnie plony. Na czynniki zewnętrzne nie mamy wpływu, jednakże, aby opłacalność kukurydzy na ziarno była jak najwyższa, powinniśmy skupić się na optymalizacji odmiany na poziomie jej odmiany.

Jak pokazują badania COBORU z ostatnich kilku lat – istnieją odmiany, na które warto „postawić”, a do ich ścisłej czołówki w każdym roku (pod względem wysokości plonowania) należą mieszańce ziarnowe EURALIS, reprezentujące genetykę Tropical Dent. Tropical Dent jest gwarancją wysokich plonów, czego najlepszym przykładem są wyniki produkcyjne i doświadczalne w trudnym roku, jakim bez wątpienia był sezon 2018. Wyniki PDO – cała prawda o odmianach Najlepiej plonującymi w skali całego kraju odmianami grupy średniowczesnej są odmiany ES Inventive z wynikiem 12,83t suchego ziarna (107% wzorca), którego wilgotność zbieranego ziarna wynosiła średnio zaledwie 18,5%. Bardzo dobrze w badaniach PDOiR wypadły również ES Hemingway – 12,11 t/ha i 19,4% wilgotności oraz ES Perspective – 12,02 t przy wilgotności na poziomie 18,5%. To doskonały dowód na to, z jak dużym powodzeniem funkcjonuje genetyka Tropical Dent, nawet w tak trudnym sezonie, jakim był rok 2018, jednocześnie wskazując wspomniane odmiany jako najlepsze dla opłacalności uprawy kukurydzy na najwyższym poziomie.

W grupie średniopóźnej (FAO powyżej 250) niepodzielnie prym wiedzie odmiana ES Faraday, która spośród 17 lokalizacji badań COBORU w 11 miejscach osiągnęła pozycję nr 1. Z wynikiem średnim dla kraju 107% wzorca czyli w wartości bezwzględnej 130,5 dt/ha była oczywiście najwyżej plonującą odmianą w swojej grupie wczesności a zarazem w całej stawce badanych odmian. 

Odmiany kukurydzy Tropical Dent wykorzystują specyficzną fizjologię ziarniaka, którym charakteryzuje się genetyka dent. W naszych wieloletnich doświadczeniach wykazaliśmy, że w ujęciu średnim dosychanie ziarna u naszych odmian (w zakresie od 40 do 30% wilgotności), wymaga około 10 dni, podczas gdy typ ziarna flint lub flint/dent wymaga od kilku do kilkunastu dni wegetacji więcej. Każdy 1% wilgotności przy zbiorze to realne koszty, które stanowią o wysokości opłacalności naszej uprawy.

Dobór odmiany jest bardzo ważny, choć nie jest jedyną składową sukcesu: nawet najlepsza odmiana kukurydzy pozostawiona sama sobie nie da zadowalającego plonu, dlatego też nie można pominąć prawidłowej agrotechniki. Dobrą plantację poznajemy po siewie, a precyzja tego zabiegu jest kluczowa; zły siew może spowodować obniżenie plonu nawet o 20%.

W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu pogody we wczesnych stadiach rozwojowych roślin, począwszy od sezonu 2019, wszystkie nasiona kukurydzy EURALIS zostały dodatkowo zaprawione biostymulatorem z nawozem donasiennym OptiCoat+, którego działanie wspomaga rośliny we wczesnych stadiach rozwoju.