arrow

P3 – NAJNOWSZA GENETYKA EURALIS W RZEPAKU OZIMYM. 

 

POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE PLONU.

Europejski rynek rzepaku jest wymagający. Napędzany stałym popytem na żywność dla ludzi i paszę dla zwierząt oraz sytuacją na światowym rynku tłuszczów. Rynek, na którym istnieją tylko najbardziej konkurencyjne odmiany. EURALIS oferuje odmiany mieszańcowe rzepaku sygnowane znakiem P3, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie plonów i jakości.

TRZY FILARY GENERACJI P3 ORAZ SIEDEM GŁÓWNYCH KRYTERIÓW:

 

P3 logo

PERFORMANCE

  • Plonowanie odmian – jako najważniejszy czynnik selekcyjny – jest mierzone za pomocą precyzyjnych kombajnów poletkowych na każdym etapie prac hodowlanych. We wszystkich regionach uprawy rzepaku potrzebny jest wysoki potencjał produkcyjny, który musi być większy niż obecnie rejestrowane odmiany. 
  • Jakość oleju jest sprawdzana za pomocą metody NIRS (spektroskopia w bliskiej podczerwieni) w laboratorium, a nawet  bezpośrednio podczas zbioru. Pod uwagę brana jest także zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6.

PROFITABILITY

  • Stabilność plonów jest sprawdzana przez kilka lat w różnych miejscach naszej sieci doświadczalnej. Badania prowadzi się na polach o zmiennych warunkach glebowych i klimatycznych. 
  • Odporność na osypywanie nasion jest jednym z czynników, które zabezpieczają plon przed zbiorem. Cecha ta jest mierzona na poziomie linii rodzicielskich, za pomocą specjalnych badań laboratoryjnych.

PROTECTION

  • Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Phomę) jest wyrażana poprzez odporność jakościową (specyficzną) i ilościową (wielogenową). Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie odporności ilościowej z kilkoma genami RLM, w szczególności z genami RLM 7 i/lub RLM 3. Poziom odporności w odmianach generacji Pnie jest jednolity. Zróżnicowanie odporności pozwala na wybór odmiany w zależności od poziomu presji Phomy i ryzyka przełamania odporności przez patogen. Na przykład ES Imperio posiada podwójną odporność jakościową: RLM 7 i RLM 3, oraz odporność ilościową. Jest on przeznaczony w szczególności dla krajów z dużą presją ze strony suchej zgnilizny.
  • Tolerancja na inne choroby: Verticillium, Sclerotinię i Cylindrosporium.
  • Zimotrwałość, która wyraża się tolerancją odmiany na mróz i jej fizjologią w różnych stadiach rozwoju, która ma na celu ja najlepsze zabezpieczenie przed wymarzaniem: tempem rozwoju jesiennego, restartem wiosennym, odpornością na niskie temperatury itp.

Aby odmiana rzepaku trafiła do elitarnej grupy Pmusi spełniać co najmniej 5 z 7 kryteriów kwalifikujących. 

Odmiany rzepaku ozimego EURALIS w programie P3 w Polsce:

tabela odmian P3