yield profile

Yield Profile. Sposób na najtrafniejsze dopasowanie odmiany do pola

Yield Profile ® to sposób na właściwe dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach upewnisz się, czy wybrana odmiana jest odpowiednia na Twoje pole, a wybór stanie się świadomy. Yield Profile to część kompleksowego programu EURALIS Profiling System, w którym co roku testujemy uprawy w 260 referencyjnych stacjach pogodowych w całej Europie.

WYBÓR ODMIANY KUKURYDZY 

yield profile krok 1

Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o potencjał plonowania na ziarno lub na kiszonkę wg poniższego schematu.

  • TYP A – POTENCJAŁ NISKI / SŁABE STANOWISKA
  • TYP B – POTENCJAŁ ŚREDNI / PRZECIĘTNE STANOWISKA
  • TYP C – POTENCJAŁ WYSOKI / DOBRE STANOWISKA
yield profile kukurydza na ziarno
yield profile kukurydza na kiszonke
krok 2 yield profile

Odszukaj znak Yield PROFILE ® umieszczony w opisie odmiany w katalogu albo na stronie internetowej Euralis.

Yield Profile - kolory dopasowania do stanowiska
krok 2 yield profile

Sprawdź, jakim kolorem oznaczono Twoje pole.

yield profile bardzo dobrze dopasowana odmiana
yield profile dobrze dopasowana odmiana
yield profile średnio dopasowana odmiana
yield profile odmiana nie jest dopasowana

Przykład Yield PROFILE ® odmian kukurydzy

Tak oznaczona odmiana kukurydzy plonuje optymalnie w warunkach glebowych dobrych i bardzo dobrych (sytuacja B i C). Nie spełni jednak oczekiwań rolnika na słabszych stanowiskach glebowych (sytuacja A) na skutek silnej negatywnej reakcji na stres spowodowany np. suszą.

Tak oznaczona odmiana kukurydzy jest zalecana na stanowiska słabsze i średnie (sytuacje A i B). Jej głównym walorem jest stabilność. Natomiast na najlepszych stanowiskach (sytuacja C) jej potencjał plonowania może być niewystarczający.

polecane stanowisko dla kukurydzy

Tak oznaczona odmiana kukurydzy jest dobrym rozwiązaniem w każdych warunkach glebowych – łączy najwyższy potencjał z okresową odpornością na warunki stresowe.

WYBÓR ODMIANY RZEPAKU

yield profile krok 1

Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o historyczne plonowanie rzepaku wg poniższego schematu.

  • TYP A – POTENCJAŁ NISKI / SŁABE STANOWISKA
  • TYP B – POTENCJAŁ ŚREDNI / PRZECIĘTNE STANOWISKA
  • TYP C – POTENCJAŁ WYSOKI / DOBRE STANOWISKA
yield profile rzepak
krok 2 yield profile

Odszukaj znak Yield PROFILE ® umieszczony w opisie odmiany w katalogu albo na stronie internetowej Euralis.

Yield Profile - kolory dopasowania do stanowiska
krok 2 yield profile

Sprawdź, jakim kolorem oznaczono Twoje pole.

yield profile bardzo dobrze dopasowana odmiana
yield profile dobrze dopasowana odmiana
yield profile średnio dopasowana odmiana
yield profile odmiana nie jest dopasowana

Przykład Yield PROFILE ® odmian kukurydzy

polecane stanowisko dla kukurydzy

Idealna do stanowisk średnich i dobrych (B i C). Dobrze spisuje się również na słabych (A).

polecane stanowisko dla kukurydzy

Doskonale spisuje się na stanowiskach słabych (A), jest dobrze dopasowana do stanowisk średnich i dobrych (B i C).

polecane stanowisko dla kukurydzy

Wymaga najlepszych stanowisk (C). Nieprzydatna do uprawy na słabych glebach (A). Przęciętna na stanowskach średnich (B).