logo Yield Profile

 

 

Yield PROFILE® jest częścią kompleksowego programu EURALIS Profiling System. Yield Profile ma na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarczamy rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji co do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany staje się jeszcze bardziej świadomy.

JAKĄ ODMIANĘ WYBRAĆ?

Która odmiana będzie najlepiej dopasowana do moich pól?

 

ODMIANA NAJLEPIEJ DOPASOWANA DO INDYWIDUALNEJ SYTUACJI W GOSPODARSTWIE

Dzięki bogatej bazie danych EURALIS możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić
zachowanie się poszczególnych odmian w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych.
Poziom dopasowania przedstawiony jest za pomocą grafiki:

 

Aby wybrać najlepszą dla siebie odmianę, wystarczy przejść przez trzy proste etapy:

 

KROK 1

Określenie produkcyjności pól (jakości stanowiska).

 

KROK 2

Porównanie charakterystyki pól z profilami odmian.

 

*Przykład
Profilowanie przydatności odmiany do zróżnicowanych sytuacji glebowo-środowiskowych:

 

 

 

 

 

 

ODMIANA 1 ma profil wydajności optymalnej w warunkach glebowych dobrych i bardzo dobrych (sytuacja B i C). Nie spełni jednak oczekiwań rolnika na słabszych stanowiskach glebowych (sytuacja A) na skutek silnej negatywnej reakcji na stres spowodowany np. suszą.

 

 

 

 

 

 

ODMIANA 2 jest szczególnie zalecana na stanowiska słabsze
i średnie
(sytuacje A i B). Jej głównym walorem jest stabilność. Natomiast na najlepszych stanowiskach (sytuacja C) jej potencjał plonowania może być niewystarczający.

 

 

 

 

 

 

 

ODMIANA 3 jest dobrym rozwiązaniem w każdych warunkach glebowych – łączy najwyższy potencjał z okresową odpornością
na warunki stresowe.

 

KROK 3

Wybór najlepiej dopasowanej odmiany.