Zwalczanie chwastów w kukurydzy ma wielkie znaczenie. Poniższy tekst stanowi poradnik, w którym omówione zostały możliwe metody ochrony przed zachwaszczeniem, gdy nie udało nam się zastosować oprysków doglebowych.

Chwasty w uprawach kukurydzy – odchwaszczanie nalistne

Herbicydy doglebowe całkiem nieźle ograniczają występowanie chwastów. Niestety do ich zastosowania potrzebne jest dobre nawilgotnienie gleby, a tego w tym roku zabrakło. Wczesne ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy ma bardzo duże znaczenie – młode siewki tej rośliny bardzo źle znoszą konkurencję ze strony chwastów. Zastosowanie oprysku doglebowego ma niestety jedna wadę, gdyż w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych może pojawić się zachwaszczenie wtórne.

W przypadku, gdy nie udało nam się zastosować herbicydów przed wschodami kukurydzy – mamy do wyboru kilka możliwości. Większość nowoczesnych środków doglebowych ma możliwość stosowania do fazy trzech liści kukurydzy. Po fazie trzech liści musimy przejść na środki oparte głównie o substancje aktywne z grupy sulfonylomoczników. U większości odmian kukurydzy w fazie pięciu-sześciu liści pojawiają się zalążki kolby, dlatego należy uważać z aplikacją herbicydów opartych o regulatory wzrostu po fazie sześciu liści, gdyż ich zastosowanie może spowodować uszkodzenie naszej plantacji.

Każdy występujący w dużym nasileniu chwast jest poważnym zagrożeniem dla plonowania naszej kukurydzy.  W sytuacji takiej, jak na tym fragmencie pola, w przypadku braku ochrony herbicydowej straty mogą sięgać na 80% plonu. Zatem które chwasty powodują największe zagrożenie dla plonowania naszej kukurydzy?

Plonowanie kukurydzy – jakie chwasty stanowią największe zagrożenie?

  • Komosa biała
  • Chwasty prosowate

Największe zagrożenie dla naszej kukurydzy stanowi komosa biała i chwasty z grupy prosowatych. Komosa jest zdolna zagłuszyć rośliny kukurydzy, a niezwalczana produkuje biomasę rzędu 30 ton z hektara. Chwasty z rodziny prosowatych takie jak chwastnica, włośnice i palusznik nie produkują tak imponującej biomasy jak komosa, niemniej jednak przez liczne ich występowanie dochodzące nawet do 1000 szt/m2 na polu mocno zachwaszczonym, stanowiąc dzięki temu silną konkurencję dla wzrastającej kukurydzy.

  • Perz właściwy

Wczesną wiosną z kolei perz właściwy stanowi mocną konkurencję dla kukurydzy o zasoby wodne. Niezwalczony w porę może całkowicie zagłuszyć młode siewki. Dodatkowo, ze względu na fakt roznoszenia się po polu  poprzez nasiona a także części podziemne jest to chwast bardzo trudny do zwalczenia i wymaga stosowania zwiększonych dawek herbicydów.

  • Rdesty
  • Rumianowate
  • Samosiewy zbóż i rzepaku

Oprócz wyżej omówionych chwastów szczególną uwagę należy zwrócić na występujące w dużym nasileniu rdesty, chwasty z rodziny rumianowatych oraz samosiewy zbóż czy rzepaku.

Ochrona herbicydowa zaraz po siewie jest drugim najważniejszym elementem prawidłowej agrotechniki kukurydzy. Utrzymujące się po fazie pięciu liści wysokie zachwaszczenie każdego tygodnia powoduje spadki plonu sięgające nawet  10%. W obecnej sytuacji pogodowej wybierajmy herbicydy dopasowane do stanu rozwojowego naszej plantacji, unikając rozwiązań najbardziej ekstremalnych.

Aby śledzić losy platformy odmianowej w Mórce, czyli największej platformy odmianowej EURALIS w Polsce, która zawiera 46 odmian ze wszystkich grup wczesności w różnych typach użytkowania zapraszamy do subskrybowania naszego kanału EuralisTV. Poniższy film jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego zwalczanie chwastów w kukurydzy jest tak ważne oraz jaką metodę ochrony wybrać. Zapraszamy!