arrow

Rzepak ozimy – dlaczego warto postawić na mieszańca.

Bardzo długi okres uprawy sprawia, że rzepak jest bardziej niż inne uprawy rolnicze narażony na wystąpienie jednego z wielu czynników mogących spowodować obniżenie plonu lub w ekstremalnej sytuacji zniszczenie uprawy. Mnogość zagrożeń powoduje, iż rzepak ozimy, w porównaniu z innymi roślinami, jest jedną z najtrudniejszych agrotechnicznie upraw. Dodatkowo często musimy dokonywać wyboru jeszcze przed żniwami. Obecnie postęp hodowlany daje rolnikowi duże możliwości wyboru odmian dopasowanych do lokalnych warunków siedliskowych. Odmiany mieszańcowe mają nieco większe możliwości adaptacyjne, co w kontekście panujących w ostatnich latach niesprzyjających uprawie warunków pogodowych zyskuje kolosalne znaczenie.

Ile więcej z hektara…

Tak jak zostało wyżej wspomniane – plon rzepaku z racji długiego okresu wegetacji (wynoszącego w Polsce nawet 330 dni) jest bardzo silnie determinowany przez pogodę, stąd próby porównania bezwzględnego poziomu plonowania pomiędzy różnymi latami nie dadzą nam prawdziwej odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści może przynieść siew odmian mieszańcowych. Cennym źródłem tego typu informacji mogą być wyniki doświadczeń prowadzonych przez COBORU w systemie PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe).

W ujęciu globalnym najlepsze odmiany hybrydowe plonują ponad 20% powyżej wzorca, który obliczany jest na podstawie średniego poziomu plonowania odmian populacyjnych. Różnice te uwidaczniają się jeszcze bardziej gdy przejdziemy do analizy poziomu plonowania w rejonach czy też poszczególnych lokalizacjach. Szczególnie korzystnie takie zestawiania wyglądają w sytuacjach, gdy poziom plonowania jest limitowany trudnymi warunkami (średni plon odmian mieszańcowych jest niski), w tych wypadkach różnice na korzyść mieszańców mogą wynosić nawet ponad 50%, co przy plonie z populacji na poziomie 20-25 dt/ha często decyduje o osiągnięciu jakiegokolwiek zysku z uprawy.

Jaką odmianę wybrać?

Oczywiście głównym kryterium przy wyborze odmiany jest potencjał plonowania. Warto jednak przy ostatecznym wyborze zasięgnąć informacji, czy faktycznie potencjał ten może być w pełni wykorzystany w warunkach naszego gospodarstwa – należy spojrzeć na plon pod kątem warunków glebowych (zmienność, zasobność stanowiska, zaopatrzenie w wodę) oraz czynników agrotechnicznych (termin siewu, intensywność ochrony, potencjalne problemy z patogenami). Patrząc z tej perspektywy wybór kilku odmian zamiast jednej, nawet gdy powierzchnia upraw nie przekracza 10 ha, jest zawsze wskazany, a w przypadku dużych gospodarstw po prostu konieczny.

Polecane odmiany.

W obecnym sezonie siewów działania naszych hodowców pozwalają nam na obecność we wszystkich ważnych segmentach rynku nasion rzepaku. Tak więc oprócz “klasyków” uprawy rzepaku ozimego, czyli odmian ES BAROCCO, ES CESARIO CZY ES IMPERIO, szczególnie polecamy nasze nowości.

Po pierwsze: CLEARFIELD

Dla rolników którzy na swoich polach mają problem z samosiewami rzepaku i rzepikochwastami proponujemy odmianę ES Decibel CL. Jest to odmiana wychodowana w systemie OGURA z odpornością na imazamox, zarejestrowana na Węgrzech. Odmiana oprócz możliwości uprawy w systemie CLEARFIELD charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem i wysoką tolerancją na osypywanie. Za wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych odpowiada kombinacja szeregu genów RLM, w tym RLM 7. Poziom plonowania stabilny i wysoki, porównywalny z najlepszymi odmianami typu CL.

Po drugie: Kiła

ES Cramberio – pierwsza w naszej ofercie odmiana o podwyższonej odporności na najważniejsze patotypy Plasmodiophora brassicae. Jest to bezcenna wręcz propozycja dla gospodarstw uprawiających rzepak w rejonach o zwiększonym ryzyku wystąpienia kiły kapustnych, bądź gospodarujących na polach gdzie chorobę już stwierdzono. Duża szkodliwość choroby i praktyczny brak możliwości skutecznego zwalczania kiły kapustnych za pomocą środków ochrony roślin skutkował często wyłączeniem rzepaku ozimego z płodozmianu na skutek drastycznego spadku plonowania. ES Cramberio jest doskonałą odpowiedzią na ten problem. Odmiana łączy w sobie odporność na chorobę z predyspozycją do późnego siewu (doskonały wczesny wigor), który jest jednym z elementów agrotechnicznej walki z kiłą kapustnych. Dodatkowo rośliny wykazują dużą tolerancję na inne choroby rzepaku jak zgnilizna Twardzikowa czy sucha zgnilizna kapustnych.

Po trzecie: dla wymagających

Klasyczny mieszaniec systemu OGURA z wysokim potencjałem plonowania, dużą stabilnością nadający się do uprawy praktycznie na każdym stanowisku – to najkrótsza możliwa charakterystyka ES Capello. Dopełnienie obrazu również wygląda interesująco: ciekawa fizjologia – restart po zimie i dojrzałość na poziomie średniowczesnym, przy późnym i bardzo intensywnym kwitnieniu. Rośliny ES Capello są wysokie przy jednocześnie niskiej podatności do wylegania. Odmiana charakteryzuje się dużą zdrowotnością i tolerancją na większość najważniejszych chorób rzepaku. ES Capello został zarejestrowany w katalogu wspólnotowym (Francja) w roku 2018. Plony nasion cechuje wysokie zaolejenie oraz niski poziom glukozynolanów.

Oczywiście każda z odmian mieszańcowych z naszego portfolio może być dla Was „tą najlepszą”. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odmian dopasowanych do warunków Waszych gospodarstw nie jest łatwy, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy zawsze chętnie pomogą w trudnym procesie podejmowania decyzji odmianowych. Jest jeszcze jedna ważna rzecz przemawiająca za wybraniem odmian mieszańcowych naszej hodowli – system doradztwa nawozowego FARMSTAR, który w obecnym sezonie dostępny jest do wszystkich naszych hybryd.