Ze względu na warunki pogodowe – na polach panuje susza. W związku z suszą chcielibyśmy dokonać analizy odmian, które najlepiej absorbują się do takich warunków. Oprócz warto zwrócić przy tym temacie uwagę naloty insektów, które w różnych fazach rozwojowych rzepaku ozimego mogą poczynić znaczne szkody. Poziom panującej suszy możemy najlepiej zauważyć po osypującej się ziemi z korzeni tuż po wyciągnięciu jej z podłoża. Szybko rozwijające się wiosną rzepaki lepiej wykorzystują zimowe zapasy wody, dlatego też w warunkach stresowych odmiany wcześniejsze mają szansę lepiej zaplonować. Późne odmiany natomiast niosą ze sobą większy potencjał plonotwórczy, ale lepiej spisują się w warunkach pełnej dostępności wody.

Na naszych polach obserwujemy obecnie największą rozpiętość faz rozwojowych rzepaku. Kluczowym pytaniem jest, czy wczesność dojrzewania jest zawsze ściśle powiązana ze wczesnością kwitnienia.

Odmiany rzepaku – czy wcześniej kwitnące odmiany szybciej dojrzewają?

Wczesność dojrzewania nie jest zawsze ściśle powiązana z wczesnością kwitnienia. Finalnie – rzepaki, które są obecnie w fazie zielonego pąka mają szansę dojrzeć szybciej, natomiast rzepaki, które w tej chwili wchodzą w fazę kwitnienia, zakłada się, że dojrzeją później. Wyboru odmiany najlepiej dokonać z katalogiem EURALIS, w którym bardzo dokładnie opisujemy termin wystąpienia kluczowych faz rozwojowych rzepaku ozimego takich jak kwitnienie czy dojrzewanie.

Ochrona rzepaku ozimego, czyli przed jakiego rodzaju insektami się zabezpieczać

Przechodząc do kwestii związanych z ochroną warto skupić się na tym, że w okresie przed kwitnieniem największe zagrożenie stanowi dla naszych upraw słodyszek rzepakowy. Ze względu na ogromną różnorodność odmian, na naszej stacji hodowlanej EURALIS musieliśmy ochronę przed nim zastosować wcześniej, natomiast na polach produkcyjnych w celu określenia progu szkodliwości najlepiej posłużyć się naczyniem o żółtym kolorze.

Zmieniający się klimat wymusza na nas coraz staranniejszy dobór odmian. Aby ułatwić Wam to trudne zadanie przygotowaliśmy autorski system Yield Profile, szczegółowo opisujący zachowanie się odmian w różnych warunkach siedliskowo-klimatycznych. Aby zapoznać się ze szczegółami systemu Yield Profile firmy EURALIS Nasiona zapraszamy tutaj.