arrow

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe – aktualne wyniki za rok 2017.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń  w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Wyniki PDO 2017 – rzepak ozimy