arrow

Doświadczenia PDO. COBORU 2018.

Plon/wilgotność ziarna. Doświdaczenie PDO. COBORU 2018. Grupa średniopóźna.

wykres PDO

Plon/wilgotność ziarna. Doświdaczenie PDO. COBORU 2018. Grupa średniowczesna.

Wykres PDO