Nasiona kukurydzy Euralis

Nasiona kukurydzy 

Nasiona odmian kukurydzy Euralis to doskonały wybór na każde pole. Stworzono je we wzorcowo zorganizowanej hodowli i sprawdzono w doświadczeniach w całej Europie, w tym w Polsce. Dobrze wiemy, jak kapryśna bywa pogoda w kraju. Dlatego stabilność plonowania odmian kukurydzy Euralis co roku bada COBORU – nie tylko w trakcie rejestracji, ale także w późniejszych badaniach PDO. Pośród naszych odmian z wysokim potencjałem plonowania znajdą się nasiona kukurydzy o różnym przeznaczeniu: do uprawy na ziarno, na kiszonkę, na grys, a także doskonałe do produkcji biogazu czy bioetanolu. Pośród odmian oferowanych w Euralis znajdą się mieszańce kukurydzy pojedyncze (SC) oraz wieloliniowe różnych grup wczesności. Katalog nasion zawiera odmiany wczesne – z FAO do 220, średniowczesne – z FAO do 250, a także średniopóźne – z FAO do 280. Plantator może wybrać spośród różnych typów ziarna (flint i dent) i kolb (w typie fix i flex). W produkcję nasion kukurydzy inwestujemy wiele wysiłku, aby ich uprawa przynosiła wysokie korzyści. Wybierz kukurydzę Euralis. Nasze odmiany kukurydzy mają wszysto, czego potrzeba. Wysokie plony zaplanowano w genach.

nasiona kukurydzy na kiszonkę

KUKURYDZA NA KISZONKĘ

KUKURYDZA NA BIOGAZ

KUKURYDZA NA BIOETANOL

KUKURYDZA NA ZIARNO

KUKURYDZA NA GRYS

PEŁNA OFERTA ODMIAN EURALIS

W tabelach poniżej znajdziesz nasiona kukuryzy Euralis do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych posegregowane według grup wczesności (FAO). Obok nazwy i FAO znajduje się informacja o preferowanym kierunku użytkowania danej odmiany.

Wczesne odmiany kukurydzy

Pierwsza do zbioru – wczesna odmiana kukurydzy to propozycja uprawy nie tylko w warunknach północnej Polski. Wczesne kukurydze szybciej kwitną i szybciej schodzą z pola. Lepiej sprawdzą się więc w rejonach kraju, które cierpią okresową suszę albo wiosenne i jesienne chłody. Nowoczesna genetyka sprawia, że mimo iż mieszaniec jest wczesny, uprawa kukurydzy z niskim FAO (np. FAO 220) daje wysoką opłacalność. Potwierdza się to w doświadczeniach COBORU (także PDO), w których wczesna genetyka Euralis szczególnie dobrze sprawdziła się w ubiegłych latach, dając wyśmienite plony. Poniżej wszystkie nasiona kukurydzy w grupie wczesnej dostępne w ofercie Euralis.

FAO 210-220

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno

dent

FAO 220

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 220

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno

dent/flint

FAO 230

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 230

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol, na grys

flint

FAO 230

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent/flint

Średnio wczesne odmiany kukurydzy

Wieksza część naszego kraju nadaje się doskonale do uprawy kukurydzy odmian średnio wczesnych. Grupa druga wczesności jest dzięki temu wyjątkowo popularna. Wśród odmian z tej grupy wczesności Euralis ma w ofercie najwięcej doskonałych odmian o FAO 230 i FAO 240 – roślin w różnym typie na różne gleby. W tej grupie Euralis zarejestrował w Polsce doskonałe odmiany na kiszonkę – które biją rekordy w produkcji suchej masy i posiadają cechy stay green. Odmiana Euralis w grupie drugiej nie zawiedzie także w ziarnie.

FAO 230-240

mieszaniec trójliniowy (TC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na bioteanol

dent/flint

FAO 230-240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na bioteanol

dent/flint

FAO 230-240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 230-240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę, na ziarno, na biogaz, na bioetanol

flint

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent/flint

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na bioteanol

flint

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na grys, na bioetanol

flint

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na bioteanol

flint/dent

FAO 240

mieszaniec trójliniowy (TC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na kiszonkę, na bioteanol

flint/dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę, na biogaz, na bioetanol

flint

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 240-250

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę

flint/dent

Średnio późne odmiany kukurydzy

Odmianę o FAO 250, FAO 260 i wyższym najlepiej siać na południu naszego kraju. Polska południowa zapewni odmianom tego typu najlepsze warunki do wydania plonu. Wśród odmian późnych Euralis największy wybór znajdą rolnicy szukający kukurydzy na ziarno. Ponieważ odmiany późne późno nadają się do zbioru, hodowcy zadbali, by były one odporne na wyleganie, a ziarno i kolby szczególnie niepodatne na choroby fuzaryjne. Wysoka zdrowotność i dobra odporność roślin daje wysokie noty naszych póxnych FAO w COBORU PDO.

FAO 250

mieszaniec trójliniowy (TC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę, na ziarno, na biogaz, na bioetanol

flint/dent

FAO 250

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 250

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę

flint/dent

FAO 250-260

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę, na ziarno, na biogaz, na bioetanol

flint/dent

FAO 260

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 260

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na kiszonkę i na biogaz

flint

FAO 270

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 270

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 270

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno, na bioetanol

dent

FAO 270

mieszaniec pojedynczy (SC)

nasiona kukurydzy na ziarno

dent

KATALOG NASION KUKURYDZY 2021

Pobierz pełen katalog nasion odmian kukurydzy Euralis