arrow

ES Hubble

FAO 230

 

  icon_koerner_klein bioetanol przemiał

OPIS

 • Typ: Mieszaniec pojedynczy (SC)

 • MTZ: Duża
 • Ziarno: Flint

 • Rejestracja: Francja, Litwa, Niemcy 2017,
  EU Katalog

 • Wczesny wigor: Bardzo dobry

 • Wyleganie: Bardzo mało podatny
 • Fusarium łodyg: Mało podatny
 • Fusarium kolb: Mało podatny

OPTYMALNA OBSADA

 • Dobre stanowiska:
  ziarno = 90 000 roślin/ha
 • Słabe stanowiska:
  ziarno = 85 000 roślin/ha

MORFOLOGIA

 

morfologia odmiany kukurydzy ES Hubble

PLON ZIARNA W LOKALIZACJACH.
DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE 2017.

odmiana kukurydzy ES Hubble mapa plonu

DYSTRYBUCJA

SUMI AGRO Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: +48 22 637 32 37
fax: +48 22 637 32 38
E-Mail: biuro(at)sumiagro.pl
www.sumiagro.pl