kukurydza na kiszonkę

KUKURYDZA NA ZIARNO

ES Katamaran

FAO 220

kukurydza na ziarnokukurydza na bioetanol

ES Katamaran to wczesna kukurydza ziarnowa z możliwością uprawy na bioetanol (43,3 – średnia wydajność alkoholu (dm3/100 kg ziarna) w badaniach PZPK, 2019). Stanowi oryginalną kombinację cech genetycznych dających wysoki plon ziarna przy wczesności dojrzewania. Na tle wzorca swej grupy wyróżnia się znakomitą odpornością na fuzariozy. Doskonale i równomiernie dosycha. Odmiana o unikatowej genetyce Euralis Tropical Dent®.

PLONOWANIE ES KATAMARAN

Plonowanie odmiany kukurydzy ES Katamaran w 2020 roku

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha)/% wzorca 2020 r. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU. Grupa wczesna.

Wzorzec 100% = 111,4 dt/ha

ES Katamaran 102% = 113,1 dt/ha

Źródło: COBORU 2020

Wyniki plonowania naszych odmian kukurydzy można na bieżąco znaleźć na stronie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Sprawdź wyniki doświadczeń.

SILNE STRONY ES KATAMARAN

Odmiana kukurydzy toleruje okresową suszę Odmiana kukurydzy szybko dosychaKukurydza odporna na choroby

  • bardzo dobry wczesny wigor
  • równomierne dosychanie całych roślin i ziarna
  • bardzo dobra zdrowotność (wzorcowa odporność na fuzariozy)
  • nisko osadzone kolby

REJESTRACJA

Austria, Francja 2019, EU Katalog

TYP MIESZAŃCA

mieszaniec pojedynczy (SC)

ZALECANA OBSADA

SŁABE STANOWISKA: 80 000

ŚREDNIE STANOWISKA: 85 000

DOBRE STANOWISKA: 90 000

MORFOLOGIA KOLBY

15,6 rzędów

ilość ziaren kukurydzy

29,8 ziaren na rząd

ziarniak kukurydzy w typie flint-dent

Dent (typ ziarna)

MORFOLOGIA ROŚLIN

  • Wysokość roślin : 259 cm (Niskie)
  • Wysokość zawieszenia kolb: 116 cm (Nisko)

CECHY AGRONOMICZNE

Cechy agronomiczne ES Katamaran

POLECANE STANOWISKO (Yield Profile)

Kukurydza bardzo dobrze dopasowana do stanowisk o niskim potencjale plonowania oraz przeciętnych, dobrze spisuje się także na najlepszych polach.

Aby pomóc dobrać rolnikom odmianę kukurydzy do różnych warunków glebowych i klimatycznych, badamy dopasowanie odmian kukurydzy na kiszonkę w 260 referencyjnych stacjach w całej Europie, w tym w Polsce.

Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o potencjał plonowania:

  • A = NISKI (słabe stanowisko)
  • B = ŚREDNI (przeciętne stanowisko)
  • C = WYSOKI (dobre stanowisko)

Rysunek objaśnia dopasowanie odmiany ES Katamaran do danego potencjału stanowiska.

polecane stanowisko dla kukurydzy

Odmiana bardzo dobrze dopasowana

Odmiana dobrze dopasowana

Odmiana średnio dopasowana

Odmiana niedopasowana

OPAKOWANIA W SPRZEDAŻY

  • jednostka siewna 50 000 nasion kukurydzy

DYSTRYBUCJA

logo chemirol

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. to wyłącznościowy dystrybutor nasion odmiany ES Katamaran.

nasiona kukurydzy na kiszonkę

KUKURYDZA NA KISZONKĘ

KUKURYDZA NA BIOGAZ

KUKURYDZA NA BIOETANOL

KUKURYDZA NA ZIARNO

KUKURYDZA NA GRYS