arrow

ES Katamaran

FAO 220

 

  icon_koerner_klein 

OPIS

 • Typ: Mieszaniec pojedynczy (SC)

 • MTZ: Średnia
 • Ziarno: Dent

 • Rejestracja: Spodziewana: Austria, Francja, Polska 2019

   

OPTYMALNA OBSADA

 • Dobre stanowiska:
  ziarno = 80 000 roślin/ha
 • Słabe stanowiska:
  ziarno = 75 000 roślin/ha
Morfologia odmiany kukurydzy ES Inventive

PLON ZIARNA W LOKALIZACJACH.
DOŚWIADCZENIA REJESTROWE 2017-2018.

 

Wzorzec 115,8 dt/ha
ES Katamaran 117,6 dt/ha = 102%
Źródło: COBORU 2018
*wynik tylko z 2017 roku

Odmiana kukurydzy ES Inventive mapa plonu

DYSTRYBUCJA

Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
tel.: (052) 318 88 40, (052) 318 88 41
www.chemirol.com.pl