Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę jako pasza objętościowa stanowi główne źródło energii w żywieniu bydła mlecznego. Odpowiednio przygotowana na każdym etapie uprawy kukurydza na kiszonkę zapewnia doskonałą ilość składników odżywczych w żywieniu krów mlecznych. Hodowcy Euralis w celu uprawy na kiszonkę stworzyli odmiany szczególnie wysokie i obficie ulistnione o dużym udziale kolb w suchej masie. Szczególną wagę przywiązano także do wysokiej strawności odmian kiszonkarskich. Najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę Euralis oznaczono logo OptiMaize.

ODMIANY KUKURYDZY NA KISZONKĘ

Wybierając odmianę kukurydzy na kiszonkę, należy sugerować się wartością gospodarczą uprawy oraz parametrami decydującymi o jakości i wartości żywieniowej. Jaka jest kukurydza na kiszonkę Euralis? Po pierwsze: wydajność. Duża sucha masa z hektara i dobrze ulistnione, wysokie rośliny kukurydzy stanowią o wysokiej opłacalności uprawy. Po drugie: „stay green”. Łodygi i liście roślin kukurydzy dłużej pozostają zielone, a rośliny zachowują zdolność do zakiszania również w latach suchych i gorących. Po trzecie: wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki. Znaczna zawartość skrobii bypass zawartej w ziarniakach typu flint decyduje o wartości energetycznej kukurydzy na kiszonkę. Koncentracja energii przekłada się na zdrowotność zwierząt hodowlanych i wysoką wydajność mleka. Po czwarte: wzorcowo strawce włókno. Poza skrobią z ziarna istotny jest także rodzaj włókna, który stanowi o strawności kiszonki – czym wyższa strawność, tym większe jej wykorzystanie. 

Kukurydza na kiszonkę Euralis odwdzięczy się imponującym plonem i jego stabilnością w na przestrzeni lat – i nie zawiedzie rolników w tych sezonach, w których pogoda nie będzie sprzyjała uprawie. W 2020 roku aż cztery odmiany kukurydzy na kiszonkę Euralis znalazły się w TOP10 odmian kiszonkowych COBORU w doświadczeniach PDO.

Średnio wczesne na kiszonkę

FAO 230-240
dent/flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
FAO 230-240
dent/flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Yakari - kolba kukurydzy uniwersalnej
FAO 240
flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Bonad - kolba kukurydzy na kiszonkę
FAO 240
flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Joker - kolba kukurydzy na kiszonkę i na ziarno - uniwersalnej
FAO 240
flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Metronom - kolba kukurydzy na ziarno
FAO 240
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
FAO 240
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
FAO 240
flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Palladium - kolba kukurydzy na kiszonkę i na biogaz
FAO 240-250
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Skywalker - kolba kukurydzy na kiszonkę

Średnio późne na kiszonkę

FAO 250
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Archimedes - kolba kukurydzy na kiszonke
FAO 250
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Watson - kolba kukurydzy na kiszonkę
FAO 250-260
flint/dent
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Fireball - kolba kukurydzy na ziarno
FAO 260
flint
polecane stanowisko dla kukurydzy
ES Physiker - kolba kukurydzy na kiszonke

SZUKASZ KUKURYDZY DO UPRAWY W INNYM CELU?

nasiona kukurydzy na kiszonkę

KUKURYDZA NA KISZONKĘ

KUKURYDZA NA BIOGAZ

KUKURYDZA NA BIOETANOL

KUKURYDZA NA ZIARNO

KUKURYDZA NA GRYS

KATALOG NASION KUKURYDZY 2021

Pobierz pełen katalog nasion odmian kukurydzy Euralis