arrow

Rzepak ozimy – odmiana mieszańcowa


ES AMADEO

Mieszaniec rzepaku ozimego zrestorowany systemu OGURARzepak ozimey ES Capello jest odporny na osypywanie się nasion Rzepak ozimy ES Capello - nowa odmiana na 2020 rok posiada nową genetykę Euralis P3  Rzepak ozimy ES Capello jest odporny na choroby grzybowe 


ES Amadeo to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy EURALIS Nasiona. Rzepak ozimy ES Amadeo zarejestrowano w kilku krajach Europy. Pierwsza rejestracja miała miejsce w 2017 roku na Węgrzech. Rejestracja, podobnie jak w Polsce, była porzedzona trwającymi dwa sezony doświadczeniami.JAKOŚĆ PLONU

ES Capello - rzepak ozimy z wysoką zawartością tłuszczów omega-3

zawartość tłuszczu: 47,9% s.m. nasion
zawartość kwasów omega-3: 8,5%


SILNE STRONY ODMIANY RZEPAKU

ES Capello - rzepak ozimy wysoko plonująca genetyka

ES Capello - rzepak ozimy dobra zdrowotność

ES Capello - rzepak ozimy nie osypuje się i nie wylega

ES Capello - wysoka zawartość tłuszczów

WYSOKI I STABILNY PLON RZEPAKU I ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

Rzepak ozimy ES Amadeo łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Odmiana ES Amadeo charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i tolerancją na najgroźniejsze choroby rzepaku ozimego. ES Amadeo posiada również gen specyficznej (jakościowej) odporności na suchą zgniliznę kapustnych (RLM7)

WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ OGÓLNA

Mieszaniec odmiany ES Amadeo toleruje główne choroby rzepaku ozimego: czerń krzyżowych suchą zgniliznę kapustnych oraz cylindrosporiozę i werticiliozę.

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE SIĘ NASION

Mieszańce rzepaku ozimego EURALIS systemu OGURA są bardzo odporne na osypywanie się nasion ze względu na budowę łuszczyny niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. Łuszczyny rzepaków EURALIS są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych. Krótsze łuszczyny rzepaku to większa odporność na pękanie.

WYSOKIE ZAOLEJENIE

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego jest szczególnie ważna dla hodowców. Wysokie zaolejenie pozwala poprawić ekonomikę uprawy, gdy uda się uzyskać dopłatę za surowiec lepszej jakości. ES Amadeo charakteryzuje się ponadprzeciętnym zaolejeniem nasion.

ELASTYCZNOŚĆ

ES Amadeo wykazuję bardzo duże zdolności adaptacyjne. Plonuje stabilnie nawet w trudnych latach i nieco słabszych stanowiskach. Na polach utrzymanych w wysokiej kulturze w pełni wykorzystuje potencjał glebowo-klimatyczny stanowiska.REJESTRACJA

Węgry 2017


MORFOLOGIA ROŚLINY

Rośliny rzepaku ozimego ES Amadeo są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru. Odmiana rzepaku ozimego ES Amadeo należy do odmian o wysokich roślinach.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Amadeo określony został jako wczesny.CECHY AGRONOMICZNECECHY AGRONOMICZNENORMA I TERMIN SIEWU

TERMIN SIEWU: OPTYMALNY-OPÓŹNIONY

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

NORMA SIEWU: 40-50 NASION / M2

ES Amadeo mimo dobrego wczesnego wigoru nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, dlatego na dobrych stanowiskach może być wysiewany w górnej granicy zalecanej normy.PLON NASION RZEPAKU ES AMADEO

Wysoki plon rzepaku ES Amadeo potwierdzają badania COBORU

PLON NASION W REJONACH (% WZORCA ORAZ PLON W DT/HA) | DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE 2019

Wzorzec: 38,9 dt/ha (ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro)
ES Amadeo – 43,5 dt/ha (112% wzorca)
Źródło: COBORU 2019

Rzepak ozimy ES Amadeo był w czołówce najwyżej plonujących odmian w zestawieniu doświadczeń rozpoznawczych 2019 roku. Szczególnie dobrze spisywał się w lokalizacjach na północy oraz zachodzie Polski.NOWA GENETYKA RZEPAKÓW EURALIS – P3

ES Amadeo to odmiana rzepaku z najnowszej generacji mieszańców rzepaku ozimego – oznaczona przez nas jako rzepak P3.
Odmiany rzepaku ozimego P3 charakteryzują trzy główne filary:

PROTECTION

• Odporność na Phomę
• Odporność na inne patogeny
• Zimotrwałość

PROFITABILITY

• Stabilność plonowania
• Odporność na
osypywanie nasion

PERFORMANCE

• Najwyższe plonowanie
• Wysoka zawartość
tłuszczu w nasionach

POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE PLONU

Europejski rynek rzepaku jest wymagający. Napędzany stałym popytem na żywność dla ludzi i paszę dla zwierząt oraz sytuacją na światowym rynku tłuszczów. Rynek, na którym istnieją tylko najbardziej konkurencyjne odmiany. EURALIS oferuje odmiany mieszańcowe rzepaku sygnowane znakiem P3, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie plonów i jakości.CZY RZEPAK PASUJE DO TWOJEGO POLA?

Odmiana ES Amadeo sprawdzi się dobrze na wszystkich stanowiskach polowych. Pełnię swojego potencjału ES Amadeo ujawnia na najlepszych stanowiskach.

CO TO JEST Z YIELD PROFILE?

Odmiany rzepaku ozimego sprawdzamy pod kątem dopasowania do różnych stanowisk – pól w całej Europie. EURALIS Profiling System ma na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

Yield PROFILE® jest częścią kompleksowego programu EURALIS Profiling System mającego na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji co do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z YIELD PROFILE?
  • Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o potencjał plonowania Twojego rzepaku ozimego.
  • Dobierz odmianę o profilu wydajności najbardziej dostosowanym do Twoich potrzeb. Szukaj odmiany, która dla wybranej przez Ciebie kategorii będzie najbardziej dopasowana (kolor ciemnozielony na schemacie wybranej odmiany).

GDZIE KUPIĆ ES AMADEO?

W celu zakupu odmiany rzepaku ozimego ES Amadeo prosimy o kontakt z EURALIS Nasiona.
Poniżej link do mapy, na której oznaczyliśmy kontakty do naszych przedstawicieli dla poszczególnych rejonów Polski.


EURALIS - dystrybutor odmiany rzepaku ozimego ES Capello

EURALIS Nasiona Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 1a
60-449 Poznań
Tel. (0048) 61 62 33 840
biuro(at)euralis.pl

WIRTUALNE DNI POLA

Wejdź na Wirtualne Dni Pola i zobacz zdjęcia 360°, filmy, wyniki z naszej stacji doświadczalnej w Kórniku koło Poznania.

Promocje

Aktualne promocje na nasiona Euralis

Agro Info

Doradzamy, jak dobrze uprawiać kukurydzę i rzepak

Do pobrania

Katalogi i ulotki do pobrania