arrow

ES Barocco

Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco - Euralis Profiling System

DOPASOWANIE ODMIANY
DO POTENCJAŁU LOKALIZACJI

OPIS

 

 • Rzepak ozimy: Mieszaniec zrestorowany systemu OGURA

 • Rejestracja: Polska 2017

 • Jakość:
  Zawartość tłuszczu w nasionach: 47,4% s.m.*
  Zawartość glukozynolanów: 12,2 μM/g*

 • Zalecenia:
  Ilość wysiewu: 40 – 50 nasion/m2
  Termin siewu: optymalny-opóźniony
  *Źródło: COBORU

   

CHARAKTERYSTYKA

 

Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco - morfologia
Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco - cechy agronomiczne
Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco - fizjologia

PLON NASION W REJONACH DOŚWIADCZEŃ POREJESTROWYCH 2017

 

Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco - mapa plonowania

Średnie plonowanie 2017
Wzorzec 40,2 dt/ha (średnia z 16 odmian populacyjnych)
ES Barocco 45,9 dt/ha = 117%
(dane z 12 lokalizacji)

Źródło: COBORU 2017

DYSTRYBUCJA

WWW