Rzepak ozimy – odmiana hybrydowa

ES CAPELLO

Mieszaniec rzepaku ozimego zrestorowany systemu OGURA

Rzepak ozimey ES Capello jest odporny na osypywanie się nasion Rzepak ozimy ES Capello jest odporny na choroby grzybowe  Rzepak ozimy ES Capello - nowa odmiana na 2020 rok posiada nową genetykę Euralis P3Rzepak ozimy ES Capello daje plon nasion z wysoką zawartością tłuszczu  Rzepak ozimy ES Capello posiada gen odporności RLM 7 - posiada odpornośc na grzyba Phoma

ES Capello to odmiana hybrydowa rzepaku ozimego – popularnie: mieszaniec rzepaku ozimego.

Rzepak ozimy ES Capello zarejestrowano we Francji w 2018 roku. Rejestracja nowej odmiany na trudnym francuskim rynku wymaga wysokiego, stabilnego plonowania potwierdzonego badaniami polowymi. Rzepak ozimy ES Capello daje plon najwyższej jakości z wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. ES Capello to mieszaniec rzepaku ozimego zrestorowany systemu OGURA.


JAKOŚĆ PLONU

ES Capello - rzepak ozimy z wysoką zawartością tłuszczów omega-3

zawartość tłuszczu: 48,4% s.m. nasion  
zawartość kwasów omega-3: 10,4%

SILNE STRONY ODMIANY RZEPAKU

ES Capello - rzepak ozimy wysoko plonująca genetyka

ES Capello - rzepak ozimy odporność na choroby

ES Capello - rzepak ozimy dobra zdrowotność

ES Capello - rzepak ozimy nie osypuje się i nie wylega

ES Capello - wysoka zawartość tłuszczów

WYSOKI I STABILNY PLON RZEPAKU I ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

Rzepak ozimy ES Capello łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Hybrydowa odmiana ES Capello posiada tolerancję na Phomę, czyli suchą zgniliznę kapustnych, a także czerń krzyżowych oraz zgniliznę twardzikową. Rzepak ten dobrze znosi wysoką presję szkodników (np. mszyc).

ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH – GEN RLM 7

W odmianie rzepaku ozimego ES Capello znajduje się gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7. Gen RLM 7 podczas porażenia rzepaku przez grzyb w specyficzny sposób zabezpiecza roślinę przed chorobą. Patogeny Phomy atakują liście rzepaku, z których przerastają w łodygę. Obecność genu RLM 7 w ES Capello sprawia, że chora tkanka zostaje odcięta od rośliny. Roślina produkuje wokół zarażonej części nekrotyczy pierścień. To uniemożliwia grzybowi przedostanie się do wiązek przewodzących, a więc dalsze porażenie rzepaku. 

WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ OGÓLNA

Mieszaniec odmiany ES Capello toleruje główne choroby rzepaku ozimego: zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz werticilioza.

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE SIĘ NASION

Mieszaniec rzepaku ozimego EURALIS systemu OGURA jest bardzo odporny na osypywanie się nasion ze względu na budowę łuszczyny niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. Łuszczyny rzepaków EURALIS są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych. Krótsze łuszczyny rzepaku to większa odporność na pękanie. 

WYSOKIE ZAOLEJENIE

Wysoka zawartość zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego jest szczególnie ważna dla hodowców. Wysokie zaolejenie pozwala poprawić ekonomikę uprawy, gdy uda się uzyskać dopłatę za surowiec lepszej jakości. ES Capello daje plon najwyższej próby z wysoką zawartością tłuszczu w suchej masie nasion. 


REJESTRACJA

Francja 2018, EU Katalog


MORFOLOGIA ROŚLINY

Rzepak ozimy ES Capello - wczesność dojrzewania i wysokość roślin

Rośliny rzepaku ozimego ES Capello są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Odmiana rzepaku ozimego ES Capello należy do odmian o wysokich roślinach.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Capello określony został jako średniowczesny.


FIZJOLOGIA


CECHY AGRONOMICZNE


NORMA I TERMIN SIEWU

TERMIN SIEWU: optymalny-opóźniony

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

NORMA SIEWU: 40-50 nasion / m2

Pamiętajmy jednak, aby w takim przypadku zwiększyć normę wysiewu do górnej zalecanej granicy – w przypadku ES Capello do 50 nasion na m2.


PLON NASION RZEPAKU ES CAPELLO

Wysoki plon rzepaku ES Capello potwierdzają badania COBORU

PLON NASION W REJONACH (% WZORCA ORAZ PLON W DT/HA) | DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE 2019

Wzorzec: 38,9 dt/ha (ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro)
ES Capello – 44,0 dt/ha = 113%
Źródło: COBORU 2019

Rzepak ozimy ES Capello to jedna z najlepiej plonujących odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU. We wszystkich rejonach plonuje powyżej poziomu wzorca, natomiast szczególnie polecane jest w rejonie Polski północnej oraz zachodniej.

ZOBACZ ES CAPELLO NA POLU


WIDEO

Dr Błażej Springer, Product Manager oprowadza po poletkach stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania) i podsumowuje cechy odmiany rzepaku ES Capello, prezentując jej mocne strony. Informacje o potencjale plonowania, cechach morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego ES Capello w pigułce!


NOWA GENETYKA RZEPAKÓW EURALIS – P3

ES Capello to odmiana hybrydowa rzepaku z najnowszej generacji mieszańców rzepaku ozimego – oznaczona przez nas jako rzepak P3. Mieszaniec rzepaku ozimego ES Capello P3 charakteryzują trzy główne filary:

PROTECTION

• Odporność na Phomę
• Odporność na inne patogeny
• Zimotrwałość

PROFITABILITY

• Stabilność plonowania
• Odporność na
osypywanie nasion

PERFORMANCE

• Najwyższe plonowanie
• Wysoka zawartość
tłuszczu w nasionach

POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE PLONU

Europejski rynek rzepaku jest wymagający. Napędzany stałym popytem na żywność dla ludzi i paszę dla zwierząt oraz sytuacją na światowym rynku tłuszczów. Rynek, na którym istnieją tylko najbardziej konkurencyjne odmiany. EURALIS oferuje odmiany mieszańcowe rzepaku sygnowane znakiem P3, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie plonów i jakości.


CZY RZEPAK PASUJE DO TWOJEGO POLA?

Odmiana ES Capello sprawdzi się bardzo dobrze na wszystkich stanowiskach polowych.

CO TO JEST Z YIELD PROFILE?

Odmiany rzepaku ozimego sprawdzamy pod kątem dopasowania do różnych stanowisk – pól w całej Europie. EURALIS Profiling System ma na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

Yield PROFILE® jest częścią kompleksowego programu EURALIS Profiling System mającego na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji co do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z YIELD PROFILE?
  • Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o potencjał plonowania Twojego rzepaku ozimego.
  • Dobierz odmianę o profilu wydajności najbardziej dostosowanym do Twoich potrzeb. Szukaj odmiany, która dla wybranej przez Ciebie kategorii będzie najbardziej dopasowana (kolor ciemnozielony na schemacie wybranej odmiany).

NASIONA RZEPAKU ZAPRAWIONE INSEKTYCYDEM

Nasiona rzepaku ozimego ES Capello zaprawiamy zaprawą insektycydową. Dzięki zaprawianiu insektycydem chronimy młode rośliny rzepaku przed takimi owadami jak: śmietka kapuściana, pchełki rzepakowe, gnatarz rzepakowiec i inne insekty występujące w rzepakach jesienią. Dzięki temu zachowujemy najwyższy potencjał plonowania zawarty w naszych odmianach i zapobiegamy stratom powodowanym przez te jesienne szkodniki


GDZIE KUPIĆ ES CAPELLO?

W celu zakupu odmiany rzepaku ozimego ES Capello prosimy o kontakt z EURALIS Nasiona.
Poniżej link do mapy, na której oznaczyliśmy kontakty do naszych przestawicieli dla poszczególnych rejonów Polski.

EURALIS - dystrybutor odmiany rzepaku ozimego ES Capello

 

EURALIS Nasiona Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 1a
60-449 Poznań
Tel. (0048) 61 62 33 840
biuro(at)euralis.pl

WIRTUALNE DNI POLA

Wejdź na Wirtualne Dni Pola i zobacz zdjęcia 360°, filmy, wyniki z naszej stacji doświadczalnej w Kórniku koło Poznania.

Promocje

Aktualne promocje na nasiona Euralis

Agro Info

Doradzamy, jak dobrze uprawiać kukurydzę i rzepak

Do pobrania

Katalogi i ulotki do pobrania