arrow

Rzepak ozimy – odmiana specjalna


ES DECIBEL CL

Mieszaniec technologii Clearfield   


ES Decibel CL to odmiana hybrydowa rzepaku ozimego przeznaczona do uprawy w technologii Clearfield®. Rzepak ozimy ES Decibel CL zarejestrowano we Włoszech i na Węgrzech w 2018 roku. ES Decibel CL to propozycja dla tych z Państwa, którzy na swoich polach mają problem z samosiewami rzepaków lub chwastami szczególnie uciążliwymi.JAKOŚĆ PLONU

ES Capello - rzepak ozimy z wysoką zawartością tłuszczów omega-3

zawartość tłuszczu: 47,1% s.m. nasion
zawartość kwasów omega-3: 8,3%


SILNE STRONY ODMIANY RZEPAKU

ES Capello - rzepak ozimy odporność na choroby

ES Capello - rzepak ozimy nie osypuje się i nie wylega

ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH – GEN RLM 7

W odmianie rzepaku ozimego ES Decibel CL znajduje się gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7. Gen RLM 7 podczas porażenia rzepaku przez grzyb w specyficzny sposób zabezpiecza roślinę przed chorobą. Patogeny Phomy atakują liście rzepaku, z których przerastają w łodygę. Obecność genu RLM 7 w ES Decibel CL sprawia, że chora tkanka zostaje odcięta od rośliny. Roślina produkuje wokół zarażonej części nekrotyczy pierścień. To uniemożliwia grzybowi przedostanie się do wiązek przewodzących, a więc dalsze porażenie rzepaku.

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE SIĘ NASION

Mieszaniec rzepaku ozimego EURALIS systemu OGURA jest bardzo odporny na osypywanie się nasion ze względu na budowę łuszczyny niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. Łuszczyny rzepaków EURALIS są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych. Krótsze łuszczyny rzepaku to większa odporność na pękanie.

WCZESNY WIGOR

Wczesny wigor odmian rzepaku ozimego jest ważny w warunkach występowania suszy w zalecanym terminie siewu. Dzięki szybkiemu początkowemu rozwojowi młode siewki lepiej się ukorzeniają i produkują biomasę niezbędną do prawidłowego przezimowania. Dobry wczesny wigor umożliwia opóźnienie terminu siewu, bez uszczerbku dla rozwoju roślin przed zimą.REJESTRACJA

Węgry 2018, Włochy 2015, EU KatalogMORFOLOGIA ROŚLINY

Rośliny rzepaku ozimego ES Decibel CL są średnio wysokie, z delikatną tendencją do wylegania. Średnia wysokość roślin ułatwia przeprowadzenie zabiegów ochronnych oraz zbioru. ES Decibel CL należy do odmian o średnio wysokich roślinach.

Rzepak mieszańcowy buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Decibel CL określony został jako średniopóźny.FIZJOLOGIACECHY AGRONOMICZNENORMA I TERMIN SIEWU

TERMIN SIEWU: optymalny-opóźniony

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

NORMA SIEWU: 40-50 nasion / m2

Pamiętajmy jednak, aby w takim przypadku zwiększyć normę wysiewu do górnej zalecanej granicy – w przypadku ES Capello do 50 nasion na m2.


CLEARFIELD – TECHNOLOGIA PRODUKCJI RZEPAKU

Clearfield® to nowa technologia herbicydowa firmy BASF pozwalająca na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego. Wszystkie odmiany przeznaczone do uprawy w technologii Clearfield® oznaczone zostały symbolem CL w nazwie.

ODMIANY CLEARFIELD®:

  • Tradycyjnie wyhodowane hybrydy odporne na imazamoks (substacja aktywna herbicydu Cleravis®)
  • Odmiany wysoko plonujące
  • Odmiany dopasowane do warunków na polu i metody uprawy

HERBICYD CLERAVIS®:

  • Szerokie spektrum trudnych do zwalczania chwastów jednorocznych, w tym krzyżowych (również tzw. rzepakochwastów)
  • Zwalczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jednym zabiegu
  • Czas na wykonanie zabiegu aż do 4 tygodni, w zależności od dominujących chwastów i ich fazy rozwojowej
  • Połączenie działania doglebowego i nalistnego


CZY RZEPAK PASUJE DO TWOJEGO POLA?

Odmiana ES Decibel CL jest przeznaczona do uprawy głównie na stanowiska rzepakowe (dobry i bardzo dobry).

CO TO JEST Z YIELD PROFILE?

Odmiany rzepaku ozimego sprawdzamy pod kątem dopasowania do różnych stanowisk – pól w całej Europie. EURALIS Profiling System ma na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

Yield PROFILE® jest częścią kompleksowego programu EURALIS Profiling System mającego na celu dopasowanie odmian kukurydzy i rzepaku do wymagań oraz oczekiwań rolnika. W kilku prostych krokach dostarcza rolnikowi charakterystykę odmian pod kątem preferencji co do stanowiska. Dzięki temu wybór odmiany rzepaku EURALIS staje się jeszcze bardziej świadomy.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z YIELD PROFILE?
  • Zaklasyfikuj swoje pole w oparciu o potencjał plonowania Twojego rzepaku ozimego.
  • Dobierz odmianę o profilu wydajności najbardziej dostosowanym do Twoich potrzeb. Szukaj odmiany, która dla wybranej przez Ciebie kategorii będzie najbardziej dopasowana (kolor ciemnozielony na schemacie wybranej odmiany).

GDZIE KUPIĆ ES DECIBEL CL?

W celu zakupu odmiany rzepaku ozimego ES Decibel CL prosimy o kontakt z Sandagra Polska Sp. z o.o.


Scandagra - dystrybutor odmiany rzepaku ES Decibel CL

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo
86-031 Osielsko