arrow

Rzepak ozimy – odmiana liniowa


ES FUEGO

Odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimegoRzepak ozimy ES Capello jest odporny na choroby grzybowe  Rzepak ozimy ES Capello daje plon nasion z wysoką zawartością tłuszczu 


ES Fuego to odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimego EURALIS Nasiona. Rzepak ozimy ES Fuego zarejestrowano w Polsce w 2019 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polskich rolników nasi hodowcy nieustannie tworzą nowe linie rzepaków ozimych, czego efektem jest zarejestrowanie ES Fuego – odmiany populacyjnej wyhodowanej w polskiej sieci doświadczalnej. Polska rejestracja to gwarancja wysokiej jakości plonu i stabilności plonowania. JAKOŚĆ PLONU

ES Capello - rzepak ozimy z wysoką zawartością tłuszczów omega-3

zawartość tłuszczu: 48,2% s.m. nasion
zawartość kwasów omega-3: 8,6%


SILNE STRONY ODMIANY RZEPAKU

ES Capello - rzepak ozimy dobra zdrowotność

ES Capello - wysoka zawartość tłuszczów

WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ OGÓLNA

Odmiana liniowa ES Fuego dobrze znosi nawet wysoką presję takich chorób rzepaku ozimego jak cylindrosporioza rzepak, werticilioza rzepaku. ES Fuego nie ma genu specyficznej odporności na Phomę (suchą zgniliznę kapustnych), niemniej jednak w warunkach polowych opiera się presji tego grzyba do końca wegetacji.

WYSOKIE ZAOLEJENIE

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego jest szczególnie ważna dla hodowców. Wysokie zaolejenie pozwala poprawić ekonomikę uprawy, gdy uda się uzyskać dopłatę za surowiec lepszej jakości. ES Fuego daje plon najwyższej próby z wysoką zawartością tłuszczu w suchej masie nasion.

ELASTYCZNOŚĆ I WYSOKIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE

ES Fuego charakteryzuje się silnym wczesnym wigorem przy jednoczesnym braku tendencji to elongacji jesiennej szyjki korzeniowej. Dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym może być wysiewane praktycznie na wszystkich rodzajach stanowisk z wyjątkiem tych najbardziej zdegradowanych (gleby w niskiej kulturze). Dodatkowo odmiana ta odznacza się wysoką wiernością (stabilnością) plonowania.REJESTRACJA

Polska 2019MORFOLOGIA ROŚLINY

Rośliny rzepaku ozimego ES Fuego są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Odmiana rzepaku ozimego ES Fuego należy do odmian o wysokich roślinach.

Termin dojrzewania rzepaku ozimego ES Fuego został określony jako średniopóźny. Rzepaki populacyjne na ogół budują plon na pędzie głównym stąd też norma wysiewu będzie nieco większa niż w przypadku odmian mieszańcowych.FIZJOLOGIACECHY AGRONOMICZNENORMA I TERMIN SIEWU

TERMIN SIEWU: wczesny-optymalny

ES Fuego charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem, dlatego zalecamy siać go w terminie optymalnym, czyli zalecanym w danym rejonie. W przypadku ryzyka niemożności dotrzymania terminu, siewy można nieco przyspieszyć. Pomimo, że ES Fuego nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, w przypadku bardzo wczesnych siewów należy wykonać zabieg regulacji pokroju łanu (tzw. skracanie).

NORMA SIEWU: 50-60 nasion / m2

Normy wysiewu w górnej zalecanej granicy należy stosować w przypadku uprawy odmiany ES Fuego na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.PLON NASION RZEPAKU ES FUEGO

Wysoki plon rzepaku ES Capello potwierdzają badania COBORU

PLON NASION W REJONACH (% WZORCA ORAZ PLON W DT/HA) | DOŚWIADCZENIA REJESTROWE 2017-2018

Wzorzec: 37,3 dt/ha (ES Valegro, SY Ilona/Marcelo)
ES Fuego – 39 dt/ha = 105%
Źródło: COBORU 2017-2018

Rzepak ozimy ES Fuego to bardzo stabilnie plonująca nowa odmiana populacyjna. Dzięki wysokim zdolnościom adaptacyjnym plonowała powyżej poziomu wzorca we wszystkich rejonach doświadczeń rejestrowych. Szczególnie polecana jest do uprawy na terenie Polski południowej i wschodniej.


WIRTUALNE DNI POLA EURALISWIDEO

Dr Błażej Springer, Product Manager oprowadza po poletkach stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania) i podsumowuje cechy odmiany liniowej rzepaku ES Fuego. Informacje o potencjale plonowania, cechach morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego ES Fuego w pigułce!


GDZIE KUPIĆ ES FUEGO?

W celu zakupu odmiany rzepaku ozimego ES Fuego prosimy o kontakt z dystrybutorem Agrii Polska.


EURALIS - dystrybutor odmiany rzepaku ozimego ES Fuego

Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
Tel. +48 616 708 888
bok@agrii.pl