Odmiana soi Euralis Nasion

ODMIANA SOI

ES Comandor

000

soja bez gmo

ES Comandor to odmiana 000, zaklasyfikowana do grupy odmian późnych. Pomimo nieco większych wymagań cieplnych nadaje się do uprawy we wszystkich rejonach kraju. ES Comandor to odmiana uniwersalna pod kątem doboru stanowisk, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania.

REJESTRACJA

Polska 2018

OPIS ODMIANY

Wysokość roślin: średnio wysokie (87 cm)

Wysokość osadzenia najniższego strąka: wysoko osadzone (11,7 cm)

Wyleganie przed zbiorem: mało podatny (7,8/9,0)

Osypywanie nasion: bardzo mało podatny (8,9/9,0)

MORFOLOGIA ROŚLIN

morfologia soja es comandor

ZALECANA OBSADA

700 000 – 800 000 nasion/ha

PLONOWANIE SOI ALIGATOR

wyniki plonowania soi es comandor

PLON NASION W DOŚWIADCZENIACH PDO 2020 R. (% wzorca oraz dt/ha).

Wzorzec: 31,9 dt/ha = 100%
ES COMANDOR: 34,9 dt/ha = 109%

DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z Euralis.